Blog

innoCentrum®

5. Küresel İnovasyon Barometresi Açıklandı

11.03.2016

Her sene General Electric (GE) tarafından araştırılan Küresel İnovasyon Barometresi’nin 5.si geçtiğimiz aylarda yayınlandı. 2012 yılından bu yana GE Küresel İnovasyon Barometresini yayınlamaktadır. Ve bu çalışmayı bu alanda her sene yayınlanan Küresel İnovasyon Endeksi ’nden sonra önemli bir çalışma olarak görebiliriz.

GE İnovasyon BarometresiBilindiği üzere, Küresel İnovasyon Endeksi ’nde Türkiye 2014 yılında 54. Sırada yer bulurken 2015 yılı verilerinde 4 basamak gerileyerek kendine 58. Sırada yer bulmuştu. Küresel İnovasyon Endeksi dünya nüfusunun %95.1’lik bir bölümünü kapsayan 141 ülkeyi kapsarken Küresel İnovasyon Barometresi özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan 23 ülkeyi kapsamaktadır. Bu ülkelere ve ülkelerle ilgili temel istatistiklere bu linkten erişebilirsiniz.


Raporda, ülkelerin genel inovasyon potansiyellerine bakacak olursak Japonya’nın tekrardan yükselişi ve Almanya’nın düşüşü göze çarpmaktadır. 2014 yılına göre ABD 3 puanlık (%) bir düşüş sergilese de birinciliğini sürdürmektedir. Japonya 5 puanlık yükselişle ikinci ve Almanya 6 puanlık düşüşle kendine üçüncü sırada yer bulmuştur. İnovasyon şampiyonu ülke sıralamasında, dördüncülüğü Çin alırken Türkiye 23 ülke arasında 17’inci sırada yer almıştır. Anket çalışması 2748 üst düzey yöneticiye uygulanarak onların fikirleri üzerinden şekillenerek hazırlanmıştır. Ankete katılan 1346 vatandaş ise tercihini sırasıyla ABD, Japonya ve Çin’den yana kullanmıştır.

GE İnovasyon Şampiyonları

Çalışmada ortaya çıkan önemli bulguları şöyle özetleyebiliriz:

  1. Yöneticiler ’in %61’i büyük veriyi karar verme süreçlerinde kullanmaktadırlar (2014 yılında bu oran %53’tü). Bu yüzden veri ve verinin analizinin stratejik kararlarda önemi git gide artmaktadır.
  2. Çoğu pazarda işbirlikleri giderek artmaktadır. Liderlerin %77’den fazlası işbirliği yolu ile inovasyon yaparak kazançlarını önemli ölçüde artırmışlardır. İşbirliklerinin özellikle küçük işletmelerde artması göze çarpmaktadır.
  3. İşletimlerin %90’u sadece ürün ve hizmetlerle değil yeni pazarlar aracılığı ile de inovasyon yapmaktadırlar.
  4. Yeni girişimler inovasyonda önemli bir model oluşturmaya başlamıştır. Vatandaşlarla yapılan anket bölümünde ise vatandaşlar yeni girişimlerin en etkin ve verimli iş çevresini oluşturacağını düşünmektedirler.
  5. İşletmelerin %68’inin açık bir şekilde hazırlanış inovasyon stratejileri mevcuttur.
  6. İşletmelerin yenilikçilik anlayışında risk alma faktörü giderek büyüyen bir yapıda önem arz eden bir faktördür.
  7. Son yıllarda yapılan inovasyonların %58’i ürün ve hizmetlere yönelik %34’ü ise yeni iş modellerine yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.
  8. Yöneticiler bünyelerinde en çok problem çözen, yenilikçi ve analitik düşünen kişileri görmek isteseler de girişimcilerin tam kucaklandığını söylemek mümkün değildir.

Raporda ayrıca, eğitim sistemi, 4. Sanayi devrimi ve inovasyonun derecesine ilişkin bulgular da vardır. Örneğin 4. Sanayi devrimine girme düşüncesine ilişkin Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmiş ülkeler daha iyimser bir tablo çizmektedirler. Eğitim sistemlerinin gelecekte ihtiyaç ve beklentileri karşılayabileceğine ise az sayıda kişi inanmaktadır. İnovasyonu artırımsal ve radikal olarak sınıflandırdığımızda, artırımsal yani aşamalı inovasyon daha çok tercih edilmektedir. Radikal olarak sınıflandırılabileceğimiz ve raporda ezber bozan inovasyon olarak geçen inovasyonların geliştirilmesinin ise güç olduğu belirtilmektedir. Bunda yukarıda saydığımız bulgulardan risk faktörü belki de radikal inovasyonların önüne geçmektedir.

GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan M. Özsoy da inovasyon stratejisinin Türk şirketlerinin büyük bir çoğunluğunun gündemine girdiğini belirtmiştir. Hatta yukarıdaki bulgularda inovasyon stratejisi olan işletme oranı genelde %68 iken Türk şirketlerinde bu oran %71’dir. Hatta Türk yöneticilerin % 83’ünün son bir yılda işbirliği (dünya ortalaması %77) içerisinde yürüttükleri inovasyon faaliyetlerinden kar artışı sağladığını ifade etmiştir. Bu stratejilerin uygulanabilirliği ve işbirliklerin etkinliği ise hala muammadır. Çünkü Türkiye Küresel İnovasyon Barometresi’nde düşüş eğiliminde ve Küresel İnovasyon Barometresinde ise son sıralarda yer almaktadır.

Raporun tamamına buradan erişebilirsiniz.