Blog

innoCentrum®

2014’ün En İnovatif İşletmeleri

09.04.2015

Her yıl yayımlanan dünyanın en inovatif şirketleri listesi 2014 yılında da çarpıcı sonuçların oluşmasına sebep vermiş durumda. Dünyanın önemli araştırma şirketlerinden Boston Consulting Group tarafından açıklanan en son verilerde teknoloji şirketlerinin üstünlüğü ilk kez bu kadar açık bir şekilde gözükmeye başlamıştır.

Dünyanın en inovatif şirketlerinde ilk 5, ilk 10’un 7’si ve ilk 50’nin 21’i teknoloji ve teleomünikasyon şirketleri oluşturmuş durumda.

1500 üst düzey şirket yöneticisi ile yapılan saha çalışmasında inovasyonun, işletmelerin en öncelikli 3 gündem maddesinden biri olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, bazı sektörlerde ise hem inovasyona harcanan zaman hem de inovasyonun en öncelikli 3 gündem maddesinden biri olması durumunda bir önceki yıla (2013) göre düşüş olduğu gözlemlenmiştir.

2014 Sektör Kıyas Tablosu

Yukarıdaki şekilde de görüleceği üzere, 2 faktörde de en büyük düşüşün otomobil sektöründe yaşandığı görülmüştür. Örneğin, Price Waterhouse Coopers danışmanlık şirketinin her yıl yayımladığı ar-ge’ye en fazla bütçe ayıran işletmeler sıralamasında liste başı olan Volkswagen “Inovatif şirketler” listesinde ancak 21’inci sırada kendisine yer bulabilmiş bulunmaktadır.

2013 yılının listesinde 14 otomobil şirketi, en inovatif 50 şirket arasında yer alırken (ki bunların 9’u ilk 20’de yer almıştır.) 2014’te bu sayı 9’a gerilemiştir. Tesla Motor 34 sıra birden yükselerek 7. sırada kendine yer bulmuştur. Yine de geçen yıla oranla büyük bir tutarlılık ile 2014’te de listenin çok fazla değişmediğini görmekteyiz.

2014 İnovasyon Liderleri

Yukarıdaki listede görüldüğü üzere 2014 yılı dünyanın en inovatif şirketi Apple olmuş, bunu Google ve Samsung izlemiştir.

Çalışmada, işletmelerin yoğun rekabet pazarında ayakta kalabilmeleri için saldırgan bir inovasyon stratejisi izledikleri tespit edilmiştir. Şirketlerin bu durumda da pozisyonlarını daha çok gelişmiş bölgelerden ziyade gelişmekte olan bölgelerde kuluçlanarak (Çin, Hindistan, Brezilya, vs.) göstermektedirler. Ve satışlarının %20’den fazlasının yeni ürün ve hizmetlerden oluştuğu görülmektedir. Bu durumda işletmelerle yapılan görüşmelerde gelecekleri için yeni ürün ve teknolojilerin kaçınılmaz olduğu ve iş modeli inovasyonuna büyük bir ihtiyaç olduğu belirtilmektedir.

Bir önceki raporda da görülen en büyük bulgulardan bir tanesi ise inovatif işletmelerin birçoğunun inovasyon programlarının odak noktasının müşteri olmasıdır. Bu işletmeler, müşterilerinden birçok yeni ürün ve hizmet fikirleri toplayarak inovasyon gerçekleştirmektedirler.

Örneğin, Tesla Motor diğer elektrik araba üreticilerine bundan sonra kendi teknolojilerini kullandıkları için dava açmayacaklarını ve pazardaki büyümeyi sağlamak için açık inovasyon model destekli bir IP stratejisi benimseyeceklerini belirtmiştir. Bunun için pazarda tüm farklı kaynaklardan gelecek (işgücü/yenilikçiler/müşteriler, teknoloji, lisans, patent vs.) bilgilerin inovasyonda ve geleceği kurtarmada önemli olduğu görülmektedir.

Bununla birlikte, Amazon’un güzel bir örnek teşkil ettiği iş modeli inovasyonu da raporda göze çarpmaktradır. Amazon bugün kitap dağıtım modelini bir internetten satış modeli yoluyla başlamıştır. Sonra bunu e-book iş modeline dönüştürmüştür. Bu süreçte birçok müşteri ve perakendeciyi de işin içine katarak ciddi bir satış geliri elde etmiştir.

2014 anketi, geleceğin inovasyonlarında büyük verinin (big data) ve mobil platformların önemli ölçüde etkili olacağını göstermektedir. Ayrıca, internet ve dijital teknolojilerin müşterilerin inovasyon ağına katılmalarında önemli bir faktör olmaya başladığı görülmektedir. Yani açık inovasyon modeli gün geçtikçe önem kazanacağa benzemektedir.


Raporun tamamı için buraya tıklayınız.