Blog

innoCentrum®

İnovasyon Yönetim Yazılımı

03.08.2015

İnovasyonun öneminin günümüzün küresel ve yoğun rekabetçi dünyasında artması ile işletmeler, ürün, hizmet ve süreçlerini iyileştirmek için, verimlilik artışı için, tasarruf/gelir artışı için, paydaş memnuniyetini artırmak için, kısacası gelişmek ve rekabet gücünü korumak/iyileştirmek için, öncelikle çalışanlarından ve müşterilerinden ve bayi, altyüklenici, akademisyenler gibi tüm inovasyon kaynaklarından, iyileştirme önerileri ve inovatif fikirler toplamaları gerekmektedir. Ayrıca, Toplam Kalite Yönetimi (TQM), EFQM, CMMI ve ISO gibi yöntemler ve standartlar da paydaşların katılımı ile sürekli iyileştirmeyi şart koşmaktadırlar.

Öneri Kutusu

İşletmeler, paydaşlardan öneri ve fikir toplamak içim kâğıt formlar (öneri kutuları), web formları veya basit öneri yazılımları kullanmaktadırlar. Paydaşların, bilgisayar ve akıllı telefon kullanımlarının gün geçtikçe arttığı, Web teknolojilerin hayatı iyice kolaylaştırdığı bilişim çağında, sadece kâğıt formlarla, Excel ile veya basit web formları ile bu önemli faaliyetin yürütülmesi pratik ve sistematik olmadığı gibi şeffaflık, etkileşim, hızlı erişim gibi özelikle günümüz Y kuşağının beklentilerini de karşılayamamaktadır.

Geleneksel öneri sistemleri, paydaşların gözlemledikleri sorunlara veya ihtiyaçlara yönelik önerilerini göndermelerine imkân verirken, işletmelerin öncelikli sorun ve ihtiyaçları için fikir toplamasını (beyin fırtınası ve fikir yarışmaları) desteklememektedir. Bu geleneksel yöntemler, "yönetişim", "katılımcı yönetim", "birlikte tasarım/geliştirme" ve "açık inovasyon" gibi yeni yönetim yaklaşımlarını da tam olarak desteklememektedirler.

Paydaşlardan öneri ve fikirlerin toplanmasını, bunların değerlendirilmesini ve inovatif fikirlerin kısa zamanda katma değere dönüşmesini sağlayan İnovasyon Yönetim Yazılımlarında özetle şu özellikler olması gerekmektedir:

 1. Açık inovasyonu destekleyecek şekilde iç ve dış paydaşların erişimine açık olmalı ve kullanımı kolay olmalı.
 2. İşletmenin her alanındaki (ArGe, İK, Kalite, Üretim, vb.) inovasyon faaliyetlerini desteklemeli.
 3. Kolay ve hızlı kurulum ve kullanım için web tabanlı olmalı.
 4. Gönderilen önerileri, ilgili paydaşların tartışmasına ve oylamasına açabilmeli (ortak akıl) böylelikle hem önerilerin geliştirilmesini hem de en iyi önerilerin kullanıcı oyları ile öne çıkmasını sağlamalı.
 5. Gönderilen önerilerin, uzmanlar ve inovasyon kurulu tarafından değerlendirilmesi için sistematik metotlar sunmalı.
 6. Kabul edilen önerilerin öngörülen faydasını (finansal, kalite, güvenlik, vb.) ve uygulanan önerilerin gerçekleşen faydasını kayıt altına almaya imkân vermeli.
 7. İşletmenin öncelikli sorun ve ihtiyaçlarına inovatif çözümler bulmak için online Beyin Fırtınası ve Fikir Yarışmaları düzenlemeye imkan vermeli.
 8. Yarışmalarda katılımcılar birbirlerinin fikirlerini görerek yorumlarını girebilmeli ve fikirlere oy verebilmeli.
 9. Gelen öneri ve fikirlerden inovasyon projeleri oluşturmaya ve bu projelerin takibine imkân sağlamalı.
 10. Performans değerlendirme ve ödüllendirme amaçlı kullanım için çalışanların inovasyon sistemine katkılarını ölçebilmeli.
 11. Oyunlaştırma (gamification) ve teşvik mekanizmaları ile inovasyon sistemini eğlenceli, etkileşimli ve teşvik edici hale dönüştürmeli.
 12. Paydaşlarla bilgi paylaşımını destekleyerek şeffaf ve güvenilir olmalı.
 13. İnovasyon sistemine yapılan yatırım ve harcamaları ve inovasyon sisteminden elde edilen faydayı kaydedebilmeli, inovasyon sistemine yapılan yatırımın getirisini hesaplayabilmeli.

Yukarıda sayılan işlevlere sahip bir inovasyon yönetim yazılımının faydaları şöyle özetlenebilir:

 1. Çalışanların, işletmenin ürün, hizmet ve süreçleri ile ilgili önerileri sayesinde maliyet tasarrufu, verimlilik artışı, zaman tasarrufu, kalite ve güvenlikte artış sağlanır.
 2. Beyin fırtınası ve Fikir yarışmaları ile paydaşların yaratıcı kabiliyetleri, işletmenin öncelikli ihtiyaç ve problemlerine odaklandırılmış olur.
 3. Paydaşlar, sürece dâhil oldukları için, hem önemsendiklerini hissetmiş hem de mesleki ve kişisel tatmin elde etmiş olurlar. Kurum aidiyeti/sadakati pekişir.
 4. İnovasyon yönetiminin, tanımlanmış ve sistematik bir şekilde yapılmasını sağlar.
 5. Tüm inovasyon varlıkları kayıt altına alınmış olur.

Dünyada son yıllarda çok sayıda inovasyon yönetim yazılımı geliştirilmiştir. İşletmeler bu yazılımlardan haberdar olmadıkları için kendi IT birimlerine “inovasyon yönetim yazılımı” geliştirtmekte ancak bu çabalar her “in-house” geliştirme çabası gibi astarı yüzünden pahalıya mal olmaktadır.

Söz konusu yazılımların geniş bir listesini şu adreste bulabilirsiniz: http://www.capterra.com/idea-management-software/ . Ayrıca, ülkemizin en kapsamlı inovasyon yazılımı olan innoCentrum® Enterprise hakkında detaylı bilgiyi de www.innocentrum.com/urun.php web sitemizde bulabilirsiniz.

Sonuç

İnovasyon yönetim yazılımları, işletmelerin inovasyon faaliyetlerini işletmenin her alanında uygulamalarını, inovasyonu sürekli kılmayı ve tüm paydaşların inovasyon sistemine dâhil edilmesini sağlamaktadır. Web tabanlı oldukları için, işletmelerin, hızlı ve esnek bir şekilde inovatif öneri ve fikirleri toplamasına, paylaşmasına ve değerlendirmesine imkân sağlar.

İnovasyon sistemine yapılan yatırım, çok kısa zaman içinde hem maliyet/zaman tasarrufu, gelir/güvenlik/verimlilik artışı gibi işletmenin gelişmesini ve daha rekabetçi olmasını sağlar hem de paydaş memnuniyetini artırır.

İşletmelerin, inovasyon konusunda başarılı olabilmeleri için sadece bir yazılım edinmeleri tabi ki yetmeyecektir. Başarıyı etkileyen; üst yönetimin sahiplenmesi, teşvik sisteminin doğru tasarlanması, paydaşlarla iletişimin sağlanması, paydaşlara gerekli eğitimlerin verilmesi gibi faktörleri de göz ardı etmemek gerekir. İnovasyon yönetim yazılımları hakkında olan bu yazıdan sonra inovasyon yönetimi ile ilgili Doç. Dr. Cevahir Uzkurt’un ASO için yazdığı makaleyi de okumanızı tavsiye ederiz. (http://www.aso.org.tr/b2b/asobilgi/sayilar/4dosyatemmuzagustos2010.pdf)