Blog

innoCentrum®

İnovasyon...Ama Nasıl?

02.07.2015

İnovasyon belki de son 10 yılda daha önceden hiç bu kadar olmadığı kadar dillere pelesenk olmuş bir kavram olarak hayatımıza girmiştir. “İnovasyon hayatımızın olmazsa olmazı”, “inovasyon hayat kurtarır”, inovasyon rekabetin anahtarı” ve daha nice sözler inovasyonun önemini anlatmada ve işletmelerin ayakta kalabilmeleri için bir kilit faktör olarak gösterilmede etkili olmuştur.

İnovasyon, yeni bir ürün geliştirme yanında, yeni bir üretim yöntemi geliştirme, yeni bir pazar açılımı yapma veya hizmet kalitesinde ciddi iyileştirmeler yapma gibi birçok faaliyetin sonucu olarak ortaya çıkar. Bu süreç doğru yönetilemediği takdirde inovasyon başarısızlıklarla sonuçlanabilir.

İnovasyon sürecinin doğru yönetilebilmesi için öncelikle kurumsal kültürün inovasyon kültürüne uygun yapıda işletilmesi ve işletme stratejik planlarının bu doğrultuda hazırlanıp uygulanması gerekmektedir. İnovasyon faaliyetlerinin doğru ve etkin bir şekilde sürdürülmesi öncelikli olarak kurumsal paydaşların fikir ve önerilerini önemsemek, ast veya üst çalışan farkı gözetmeksizin her kesimin fikirlerini değerlendirmek, analiz etmek ve iyi fikirlerin doğru iş modelleri ile bütünleştirilmesi ile mümkün olmaktadır. Fikirlerin değerlendirilip, tartışılmadığı, problemlere çözüm aranmadığı ve günü kurtarmaya yönelik çözüm önerileri ile bir işletmenin sağlam temellere oturtulması oldukça güçtür.

Bugün inovasyonda ciddi atılım sağlamış işletmelerin önemli bir bölümünün başarısı öncelikli olarak çalışan ve müşterilerinin sesi olabilmeyi başarabilmesinden gelmektedir. Öncelikli ve etkin paydaşların fikir ve önerilerini önemseyen ve bunu kurumsal inovasyon kültürü ile birleştirebilmeyi başarabilmiş bir işletmenin hiçbir zaman geriye gitmesi düşünülemez. Bunun için aşağıda belirtilen şu birkaç adımı uygulamanız inovasyon faaliyetlerinizde size büyük katkılar sağlayacaktır.

Gelin Birlikte İnovasyon Yapalım!

Birlikte İnovasyon

Açık inovasyonun da temel felsefesi olan “gelin birlikte inovasyon yapalım” yaklaşımı günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerinde geçerli olan en doğru inovasyon yaklaşımlarındandır. İnovasyona giden yolda işletmenizin karşılaştığı sorun ve ihtiyaçlara yönelik en iyi çözüm fikri ve iyileştirme önerileri sadece 3-5 kişinin karar vereceği bir yapıda kısa sürede tıkanır. İşletmenizi bilen, tanıyan ve işletmenize katkı sunabilecek ne kadar çok kişiye ulaşabilirseniz, o kişilerden sizin göremediğiniz birçok pencereden yeni iş modelleri toplayabilmenizi sağlayabilirsiniz.


İnovasyonu Kurumsal Kültür Haline Getirin!

İşletmelerin pazarlama, üretim ve insan kaynakları gibi temel işletme faaliyetlerine yönelik birçok çalışma grupları ve alt yönetim grupları mevcuttur. Bu çalışma ve yönetim gruplarına ar-ge biriminizden ayrı olarak bir de inovasyon kurulu ekleyin. İnovasyon kurulunuzun işletmenizin inovasyon faaliyetlerine yönelik karar alması, paydaşlardan fikir ve öneri toplanması, performans, motivasyon ve teşvike yönelik sistemlerin kurulması ve inovasyon projelerinin yürütülmesi aşamalarını yürütmesini sağlayın.

İnovasyon Kültürü

İnovasyon Yönetim Yazılımlarını Kullanın!

İnovasyon Yazılımı

P&G, Starbucks, Dell, Samsung ve Coca-Cola gibi farklı alanda faaliyet gösteren firmaların açık inovasyon süreci ve inovasyon kültürünü doğru yönetebilmeleri yanı sıra açık inovasyon platformları ve fikir yönetim sistemleri olarak adlandırılan inovasyon yönetim yazılım veya platformlarını kullanmaları da başarılarında ciddi etkileri olmuştur. innoCentrum tarafından sunulan inno Centrum® Enterprise inovasyona şu 3 temel alanda etki etmektedir:

  1. Ürün ve Hizmetler: Sistematik İnovasyon Yönetim Yazılımı, işletmelerin ürün ve hizmetlerini iyileştirme ile yeni ürün ve hizmet geliştirmelerine yardımcı olacak emek bazlı kaynak kullanımında önemli bir girdi sunar.
  2. Süreç: Sistematik İnovasyon Yönetim Yazılımı, bir işletmenin işlevselliği ve kurumsal üretkenliğini artıracak fikir ve öneri kaynaklarını sunar.
  3. Pazar: Sistematik İnovasyon Yönetim Yazılımı, pazara sunacağınız yeni ve/veya geliştirilmiş iş modelleri ile ilgili olarak karar vermenizi kolaylaştıracak fikir değerlendirme, anket ve proje portföy yönetim fonksiyonlarını bir arada sunar.

Kendinizi Küçümsemeyin!

Sadece büyük ve kurumsal işletmeler inovasyonu başarılı bir şekilde uygulayabilir diye bir kaide yoktur. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler de inovasyonu sürdürülebilir kılabilir. Sonuçta inovasyon, ar-ge gibi yoğun kaynak kullanımına bağlı maliyetli bir süreçten ibaret değildir. Artımsal inovasyonu ve yukarıda bahsetmiş olduğumuz aşamaları çok rahatlıkla işletmelerinize uygulayabilirsiniz. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında da inovasyon en az özel sektör kadar elzemdir. Bunun için kamuda inovasyon kaynağımızı okumanızı öneririz.

Küçümseme