Blog

innoCentrum®

Web Teknolojilerinin Kurumsal Kimlik Kazanması

13.07.2015

Çevrimiçi (web) teknolojiler, internetin getirmiş olduğu yeniliklerle birlikte 1990’lı yılların başından itibaren hayatımıza girmeye başlamıştır. 2000’li yılların başına kadar çevrimiçi teknolojileri kullanarak çeşitli kurum ve kuruluşlar, şirketler, belediyeler, devletler, üniversiteler ve diğer organizasyonlar kendilerini dijital ortama taşımaya başladılar. İlk aşamada temel amaç, tüm evrene oluşturulan içerikleri sunmaktı.

Bu içerikler HTML (Köprü Metni Biçimlendirme Dili) ve HTTP (Hiper Metin Aktarım Protokolü) gibi birtakım teknolojiler vasıtasıyla çevrimiçi ortama aktarılmaya başladı. 1991 senesinde HTML ve HTTP ile birlikte kısa adı WWW (World Wide Web) olan ve çevrimiçi ortamda oluşturulan bu içeriklerin bir sayfa olarak görüntülenmesini sağlayan bir servis teknolojisi doğmuştur. 1993 yılında Mosaic ve 1994 yılına gelindiğinde Netscape Communications Corporation firmaları tarafından üretilen şimdi AOL firması tarafından geliştirilen Netscape internet tarayıcısı hizmet vermeye başlamıştır. Tarayıcılar, web sayfalarını incelemek ve web sayfaları arasında gezinebilmek için gerekli olan programlara verilen genel ad olup HTML tabanlı yazılan ve içeriğinde bilgiler bulunduran sayfaların bir ağ sunucusuna internet vasıtasıyla bağlanarak ulaşıp açılmasını sağlayan yazılımlar olarak hizmete başlamıştır. Sonra da sırasıyla Opera ve Internet Explorer tarayıcıları geliştirilmiştir.

1990’lı yılların ortalarından 2000’li yılların başlarına kadar çevrimiçi içerikler sırasıyla HTML 2, çerezler, SSL, HTML 3, Javascript, Java, Flash, XML, HTML 3.2, HTML 4 ve CSS gibi web teknolojileri ile geliştirilmeye devam edilerek kullanıcılara sunulmuştur.

2000’li yıllar ile birlikte internet kullanıcıları Web 2.0 teknolojisi ile tanışmaya başladı. Web 2.0 teknolojisi ile web platformunda sadece içeriklere ulaşmak değil o içerikleri yönetmek, değiştirmek, ekleme yapmak veya silmek gibi aktivitelerin yanında tamamen yeni içerikler geliştirme imkânını da kullanıcılara sunulmaya başlamıştır. Kişisel web sayfalarında oluşan bloglar, içerik yönetimi sistemi sağlayan wikiler, kullanıcıların fotoğraflarını milyonlarca kullanıcı ile buluşturan Flickr, yine kullanıcıların başka kullanıcıların bilgisayarlarındaki içerikleri indirmelerine olanak tanıyan P2P (Peer to Peer –Eşten eşe) programları gibi servisler web 2.0 teknolojilerine geçişi hızlandırmıştır.

Web 2.0 teknolojileri sosyal ağlar ile daha da boyut değiştirmeye başlamıştır. 1997 yılında Six.Degrees.com sosyal ağının kurulmasının ardından bunu Livejournal, Friendster, Myspace gibi popüler sosyal ağlar izlemiştir ve son olarak 2004 yılında kurulan Facebook çok kısa zamanda büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşmıştır.

Web Teknolojilerinin Gelişiminde Sosyal İletişim

Web 2.0 Teknolojilerin Kurumsal Kimlik Kazanması

Web 2.0 teknolojileri özellikle sosyal iletişim olarak adlandırılan MySpace ve Facebook gibi daha çok arkadaş ve akraba arama ve onlarla iletişim kurma platformlarının doğmasına sebep vermiştir. 2000’li yıllardan 2010’lu yıllara geçerken ise sosyal iletişim mantığı ile kurulan sosyal ağlar, sosyal medya platformlarına kaymaya başlamıştır. Böylece kapalı gruplar arasındaki iletişim birden hiç tanımadığınız bir insanın bile paylaşımını görebilme imkânını doğuran sosyal medya mantığına kaymaya başlamıştır.

İletişimde yaşanan bu sosyal ve teknolojik dönüşüm, işletme ve kurumların ihtiyaçlarına da çözümler sunmaya başlamıştır. Henüz bu teknolojilerle tanışmadan 1999 yılında elektronik İnsan Kaynakları teknolojilerini yaygınlaştırma misyonu doğrultusunda kurulan yerli firmamız Kariyer.net’in yanısıra 2003 yılında iş dünyasındaki kişilerin diğer kişilerle iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan uluslararası sosyal paylaşım platformu Linkedin hizmet vermeye başlamıştır.


Sosyal Ağların Kurumsal Kimlik Kazanması

Henüz 2000’lerin başında kurulmaya başlayan profesyonel iş ağları ilk başlarda bir arama motoru ve sektörde insanların kendilerini pazarlayabilmesine olanak veren bir platform olarak kurulsa da sonradan web 2.0 teknolojileri ile bu yazılımlara birçok özellik eklenmiştir.

Yine de bu platformlar işletmelerin kurumsal faaliyetlerine sınırlı katkılar sunmaktaydı. Kurumsal bilgi paylaşımı ve doküman yönetimi olarak hizmet vermeye başlayan SharePoint’in yanı sıra 2008 yılında kurulan ve 2012’de Microsoft tarafından satın alınıp SharePoint ile de sunulmaya başlayan işletmelere özel sosyal ağ Yammer hizmet vermeye başlamıştır.

Sosyal Ağlar

Sosyal Ağların İşletmelerin Yenileşmesindeki Rolü

İşletmelerde çalışanların bir araya gelmesi ve işbirliği yapmalarında kurumsal sosyal ağlar önemli bir yere sahip olabilir. Çünkü günümüz çalışma düzeninde standart işler daha çok masa başı (ofis) şeklinde yürütülmektedir. Nasıl günümüzde iletişim ve sosyalleşme, yüz yüzeden sosyal ağ ve sosyal medya platformlarına döndüyse kurumsal olarak da bunu artı bir değere işletmeler dönüştürebilir. Halbuki, sosyolojik açıdan sosyal medya araçlarının birçok olumsuz yönleri sayılsa da kurumsal açıdan bu olumsuz yönler minimum düzeydedir. Ayrıca, işletmelerin etkinlik, verimlilik ve performansında da özellikle kurumsal sosyal ağlar büyük bir katma değer sağlayabilir.