Blog

innoCentrum®

Uygulamalarıyla Açık İnovasyon

19.02.2016

Açık inovasyon kavramının arkasında çok güçlü bir dayanak vardır: Başarılı inovasyonların çoğu; müşteriler, tedarikçiler, rekabetçiler, araştırma enstitüleri, uzmanlar ve üniversiteler gibi dış aktörler ile işbirlikleri ile ortaya çıkmaktadır. Bu başarıya yol açan en büyük etmenler, teknolojideki değişimin çok hızlı olması, Ar-Ge finansmanında ve yoğun iç kaynak kullanımında ortaya çıkan riskler, küreselleşme, bilgi ve uzmanlıkta artış, iletişim çağı ve yeni uygulamalara erişim olanaklarıdır.

Açık inovasyon yeni fırsatlar ve yeni pazarlar karşımıza çıkarmakla birlikte klasik inovasyon süreci (kapalı inovasyon), sürdürülebilir rekabet için artık kâfi gelmemektedir. Dünyanın önemli şirketlerinin inovasyon süreçleri içerisinde açık inovasyon uygulamaları da açık inovasyonun ne derece önemli hale geldiğini göstermektedir.

P&G

Açık inovasyon uygulamalarında verilen en belirgin örnek P&G’dir. Zamanında yeni bir şirket sayılmasına rağmen P&G, Ar-Ge merkezlerinin yapısını değiştirdi ve daha açık bir platforma dönüştürdü. Firma bugün, üniversitelerden, yan sanayilerinden, firma dışı mucitlerden fikirler topluyor, problemlerinin analizini yaptırıyor ve karşılığında bazen ödül bazen de belirli oranda hisse veriyor. Ayrıca, P&G kendi içinde geliştirdiği küçük bir açık inovasyon yazılımı sayesinde (Connect + Develop) internet üzerinden müşterilerine ve yenilikçilerine ulaşabilmekte ve onlardan fikirler toplayabilmektedir. On yıldan az bir süre içinde, P&G dış kaynaklı yeni ürün fikirlerinin oranını %5'lerden, %50'ye kadar arttırdı ve bu süreçten ciddi kârlar elde etti.

Açık inovasyon platformlarından yararlanan diğer önemli bir şirket ise General Electric (GE)’tir. GE, inovasyon süreçleri ile ilgili yeni deneyimlere bir süredir açık hale gelmeye başlamıştır. GE, Ecomagination isimli inovasyon merkezlerini kurduktan sonra Local Motors ile işbirliğine giderek FirstBuild isimli açık inovasyon platfomunu aktif hale getirmiştir. Platform aracılığı ile önemli ev aletlerinin tasarımı, üretimi ve satışı konularında mühendislerin, tasarımcıların ve mucitlerin fikirlerini paylaşabilecekleri bir ortak akıl platformu oluşturulmuştur. Yine Samsung da İnovasyon Merkezi aracılığı ile açık inovasyon merkezini kurmuş ve birçok geliştirici ile birlikte, tedarikçiler, üniversiteler ve kullanıcıları ile birlikte ortak hareket etmeye başlamıştır

GE

Dünyada büyük kitleler aracılığı ile fikirlerin paylaşılarak inovasyon ve ar-ge çıktılarına dönüştüğü örnekler oldukça fazladır. Dünyanın önde gelen firmaları bu akımı yakalamaya çalışmaktadır. Sadece üretim değil hizmet ve organizasyonel anlamda da açık inovasyon oldukça önemli bir katma değer yaratmaya başlamış hatta inovasyon ve sürdürülebilirlik için zorunlu hale gelmeye başlamıştır. Diğer önemli uygulamalar ise kısaca şöyle özetleyebiliriz:

  1. HAVELSAN – İnovasyon Yönetim Platformu
  2. DELL – IDEA STORM
  3. LEGO – LEGO IDEAS
  4. SHELL – Shell GAMECHANGER
  5. SHELL – Shell TECHWORKS
  6. STARBUCKS – MY STARBUCKS IDEA
  7. UNİLEVER – PARTNER OPEN INNOVATİON SUBMİSSİON PORTAL

Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Farklı sektörlerde oldukça kurumsallaşmış ve markalaşmış şirketlerin dış kaynaklı fikirler ile inovasyon kaynakları oluşturmaya başlaması sürdürülebilirlik ve rekabetin geldiği noktayı özetlemektedir.

Türkiye’de ise açık inovasyon uygulamalarına baktığımız zaman çeşitli örnekler görülmekle birlikte bu konuda henüz tam anlamı ile oturmuş ve sistematik çözümlemeler görmek mümkün değildir. Turkcell, Aselsan, Dizayn Group, Atlas Halı, Borusan, Kayalar Kimya, Senur ve Kordsa gibi şirketlerin açık inovasyona ilişkin farklı girişimlerini görmek mümkün olmakla birlikte mikro boyutta müşteriye kadar uzanan geniş paydaş yelpazesinde bir ortak akıl platformları mevcut değildir.

TEB

Türkiye’ de yine bu konuda sürdürülebilir çalışma yapan Türkiye Ekonomi Bankası (TEB)’dir “TEB Akıl Fikir Buluşması” ile müşterilerin, üniversite öğrencileri ve yeni mezun profesyonellerin yenilikçiliklerini ve yaratıcılıklarını gösterebilecekleri Akıl Fikir Yarışması; İcat Çıkar! ana temalı ve “finans sektöründe inovasyon” konulu yarışmalar düzenlemektedir. Yarışma ile yenilikçi–yaratıcı algısını güçlendirerek özellikle gençleri inovasyon konusunda bilinçlendirmek, topluma katkı sağlamak, sanayi - üniversite işbirliğine öncü projeler geliştirmek ve sonuçta bu üretilen ürün ve hizmetlerden ekonomik katma değer yaratmak amaçlanmaktadır. Yarışma sonucunda da dereceye giren katılımcılara çeşitli ödüller verilmektedir.

Ayrıca TEB, kurum içi çalışanlar için iç ve dış müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik ürün, hizmet ve süreçlerin geliştirilmesi, etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması için öneriler iletebileceği "KIVILCIM PORTAL"ı oluşturmuştur. Portal dışında çalışanlar da kendileri için oluşturulmuş Akıl Fikir Yarışmalarına katılabilmektedirler.

İnovasyon, her sektörde ihtiyaç duyulan sürekli bir değişimi ifade etmektedir. Bu değişimde önemli olan, tüm çalışanların aktif katılımı, katılımı destekleyecek ödül, teşvik ve performans kriterlerinin geliştirilebilmesi ve müşteriye kadar uzanan geniş yelpazede paydaşların katılımlarının sağlanacağı ortak akıl/ fikir platformlarının oluşturulmasından geçmektedir. Unutulmamalıdır ki, başarılı inovasyonlar öncelikle doğru problem ve ihtiyaç tespiti ile bu problem ve ihtiyaçlara doğru ve etkin çözüm önerileri ve iş fikirleri geliştirerek mümkün olmaktadır. Bu nokta da açık inovasyon devreye girmektedir.