Hakkımızda

innoCentrum®

2012 yılında Ankara’da kurulmuş, sistematik inovasyon konusunda danışmanlık, eğitim ve yazılım çözümleri sunan innoCentrum®, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teknogirişim Sermaye Desteğini alma başarısı göstermiş bir teknoloji şirketidir. Akademisyen, uzman ve mühendis kadrosuyla inovasyon yönetimi ve ilgili konularda bir mükemmellik merkezi (center of excellence) olmayı amaçlayan innoCentrum®, stratejik iş ortaklarına kendi inovasyon ekosistemlerini kurmaları, yönetmeleri ve geliştirmelerine imkan veren ürün ve hizmetler sunmaktadır.

Firmamızın ortakları ve çalışanları, mühendislik ve ekonomi alanlarında uzman, uluslararası tecrübeye sahip akademisyen ve mühendislerden oluşmaktadır. Ürün ve hizmetlerimizi tasarlarken ve sunarken bu geniş tecrübe ve bilgi birikimimizden faydalanmaktayız.

Alanında en kapsamlı yerli çözüm olan innoCentrum® İnovasyon Yönetim Yazılımının, firmalar ve kurumlar için Enterprise, üniversiteler için Üniversite ve belediyeler için Belediye gibi farklı kurumsal yapılar için özel sürümleri mevcuttur. Ürünlerimiz hakkındaki detaylı bilgiyi Ürünler sayfasında bulabilirsiniz.

Firmamız, ülkemizde inovasyon kültürünün oturması ve gelişmesi için, firma ve kurumların kendilerini yenileyerek rekabetçi olabilmeleri ve yüksek kaliteli ürün ve hizmetleri düşük maliyet ve kısa zamanda geliştirip sunabilmeleri için inovasyon yönetimi ve ilgili alanlarda eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır.

Firmaların ve Belediyelerin hızlı bir şekilde çalışan, müşteri ve vatandaş gibi iç ve dış paydaşlarını inovasyon süreçlerine dahil edebilmeleri ve kısa zaman içinde çok sayıda inovatif fikir ve iyileştirme önerileri toplayabilmeleri için innoCentrum® İnovasyon Maratonu hizmetimizi geliştirdik. İnovasyon yönetimi eğitimi, "online fikir yarışmaları" ve "online öneri martonu" etkinliklerden oluşan hizmetimizin detaylarını Belediyeler için İnovasyon Maratonu ve İşletmeler için İnovasyon Maratonu tanıtım broşürünlerinden öğrenebilirsiniz.