Ürünlerimiz

innoCentrum® Enterprise

innoCentrum® İnovasyon Yönetim Yazılımı, firma ve kurumların inovasyon faaliyetlerini işletmenin her alanında uygulamalarını, inovasyonu sürekli kılmayı ve tüm paydaşların inovasyon sistemine dahil edilmesini sağlamaktadır.

innoCentrum® Enterprise sayesinde, firma ve kurumlar, hem çalışan, müşteri, tedarikçi ve altyüklenici gibi iç ve dış paydaşlardan, hem de üniversiteler, sivil toplum örgütleri, araştırma kuruluşları ve alan uzmanları gibi dış yenilikçi fikir ve çözüm kaynaklarından güvenli, kolay ve maliyet etkin bir şekilde faydalanıp iyi tanımlanmış problemlere ve ihtiyaçlara inovatif çözümler toplayabilmekte ve değerlendirebilmektedir.

innoCentrum® Enterprise web-tabanlı bir yazılım olduğundan, paydaşlarınız internetin olduğu her yerden bilgisayarlarını, tabletlerini veya akılı telefonlarını kullanarak inovasyon sisteminize erişebilirler ve her zaman size yaratıcılıkları ile katkı sağlayabilirler.


innoCentrum® Enterprise İnovasyon Yönetim yazılımının ana modulleri şunlardır:

  1. Yarışma ve Beyin Fırtınası Yönetimi: Firma veya kurumun öncelikli sorun ve ihtiyaçlarına yönelik yaratıcı çözüm fikirleri toplamak için, iç ve dış paydaşların tamamının veya bir kısmının katılabileceği online fikir ve eser (fotoğraf, animasyon gibi) yarışmaları ve beyin fırtınası düzenlemenizi sağlar. Yarışmalara gönderilen fikirler, hem yarışma katılımcıların yorumları ve oyları hem de yarışma jürisinin yarışma değerlendirme kriterleri bazında skorlaması ile değerlendirilebilir.
  2. Öneri ve Şikayet Yönetimi: Çalışanlar, müşteriler ve tedarikçiler gibi iç ve dış tüm paydaşlardan, ürün, hizmet ve süreçlere yönelik şikâyet ve iyileştirme önerilerinin toplanmasını ve bunların yönetimini sistematik, etkileşimli ve şeffaf hale getirilmesini sağlar.
  3. Proje Portföy Yönetimi: Yarışmalardan, önerilerden ve diğer kaynaklardan toplanan fikirlerin inovasyon projelerine dönüştürülmesi, bu projelerinin önceliklendirilmesi ve takibini sağlar.
  4. Anket Yönetimi: Firma/kurum için kritik önemde olan, çalışan memnuniyeti, müşteri memnuniyeti, performans değerlendirme gibi süresiz veya periyodik anketleri gerçekleştirmenizi sağlar.
  5. Teşvik ve Ödül Yönetimi: Paydaşlara yarışma veya öneri için verilecek ödüllerin ve teşviklerin belirlenmesi, paydaşların inovasyon sistemine katkılarını ölçmek ve kullanıcıların aldıkları ödülleri takip etmek için kullanılır.
  6. Kullanıcı Yönetimi: Paydaşların sisteme eklenmesi, çıkartılması, kullanıcı bilgilerinin güncellenmesi, kullanıcı aktivitelerinin takibi gibi faaliyetleri gerçekleştirmenizi sağlar.

innoCentrum® Enterprise yazılımı ürettiği raporlarla, inovasyon sistemine yağtığınız yatırımı ve sistemden elde ettiğiniz faydayı (tasarruf, gelir artışı, kalite artışı, vb.) takip etmenizi sağlar.

Güvenli, kolay erişilebilir ve kullanılabilir, etkin ve kapsayıcı bir inovasyon yönetim yazılımı olan innoCentrum® Enterprise yazılımı, ülkemizde her ölçekteki firmaların ve kurumların kullanımına uygundur ve dolayısıyla ülkemizin ‘fikir üretme’ ve ‘icat çıkarma’ kabiliyetinin artmasına hizmet edecektir. Belirli sayıda çalışan ve dış paydaşı olan, kalite, süreç iyileştirme ve müşteri memnuniyetine önem veren, rekabetçi ortamda farklılaşarak öne çıkmayı hedefleyen tüm firmalar, kamu kurumları, belediyeler, dernekler ve eğitim kurumları innoCentrum® Enterprise yazılımından faydalanabilirler. Daha fazla bilgi için ürün broşürümüzü inceleyebilirsiniz.

Günü kurtarmak için değil, geleceği inşa etmek için innoCentrum® Enterprise!

innoCentrum® İnovasyon Yönetim Yazılımı Sürümleri

Her ne kadar firma ve kurumların inovasyon yönetimine dair istek ve ihtyaçları benzer olsa da paydaş çeşidi ve profili, kullanılan terminoloji, kısıtlar ve sektöre has ihtiyaçlar sebebiyle inovasyon yönetim yazılımın özelleştirilmesi gerekmektdir. Bu sebeple innoCentrum® İnovasyon Yönetim yazılımının değişik uygulama alanları için özel sürümleri mevcuttur.

  1. Rekabetçi, Öncü ve İnovatif İşletmeler için innoCentrum® Enterprise: Firmalar personel, müşteri, bayi, tedarikçi gibi değişik iç ve dış paydaşlarını inovasyon sistemine dahil edebilirler. Sadece tek yönlü olan ve şeffalık sağlamayan klasik öneri sistemleri yerine etkileşimli, sistematik ve şeffaflık sağlayan innoCentrum® Enterprise yazılımını kullanarak inovasyon sisteminize çağ atlatabilirsiniz.
  2. Katılımcı, Öncü ve İnovatif Belediyeler için innoCentrum® Belediye: Belediye çalışanlarının yanı sıra halkın ve sivil toplum kuruluşları, kent konseyleri, muhtarlar, uzmanlar ve dernekler gibi diğer dış paydaşların çözüm ve proje geliştirme faaliyetlerine katılımını sağlamaktadır. Belediyelerin sıkça düzenlediği proje ve eser yarışmalarında, gönderimlerin ve değerlendirmelerin online yapılmasını desteklemektedir.
  3. Rekabetçi, Öncü, Katılımcı ve İnovatif Üniversiteler için innoCentrum® Üniversite: Üniversitelerin personel ve mevcut öğrencilerinin yanı sıra aday öğrenciler ve veliler gibi dış paydaşlarına yönelik paydaş memnuniyeti, süreç iyileştirme ve inovasyon amaçlı iletişimini ve etkileşimini desteklemektedir. Üniversitelerde sıkça düzenlenen proje, animasyon, makale, fotoğrafçılık gibi yarışmaların online olarak gerçekleştirilmesini sağlar.
  4. Verimli, Katılımcı ve İnovatif Kamu Kurumları için innoCentrum® Kamu: Kamu kurumlarının hizmet kalitesi artırma, kısıtlı kaynakları etkin kullanma, verimlilik ve inovasyon çalışmalarına iç ve dış paydaşların katılımını destekler.

innoCentrum® olarak sadece yazılım satmıyoruz, biliyoruz ki inovasyon kültürünün oluşturulmadığı, gerekli eğitimlerin sağlanmadığı, süreçlerin inovasyona yönelik olarak güncellenmediği durumlarda yazılımın katkısı sınırlı olacaktır. Ayrıca, her bir işletmenin kendine has özellikleri olacağı için inovasyon yönetim yazılımının da bu özelliklere göre uyarlanması gerekebilir. Bu sebeplerden ötürü, biz, yazılımla birlikte eğitim, danışmanlık ve işletmeye özel uyarlamalar da sunuyoruz.