Kaynaklar

innoCentrum

Açık İnovasyon


İnovasyondaki değişim ve yenileşim günümüz dünya piyasa rekabet koşullarında boyut değiştirmeye başlamıştır. İnovasyon süreci, 2003 yılında California Berkeley Üniversitesi profesörlerinden Henry Chesbrough’un ortaya koyduğu bir anlayışla, çok önceleri adı konmasa da sınırlı sayılarda uygulaması yapılan ama Chesbrough tarafından farkındalığın ve uygulamaların artmasını sağlayan başka bir boyutu olan açık inovasyon konseptine dönüşmeye başlamıştır.

Bir organizasyonun bir yandan başta Ar-Ge kaynakları olmak üzere kendi iç kaynakları ile yeni fikir ve uygulamalar üretirken bir diğer yandan da dış kaynaklar ile işletmenin işine yarayabilecek olan her türlü yeni fikir, yöntem, işgücü ve teknolojiyi alıp söz konusu işletmesine uygulamak, bugünün en geçerli inovasyon modeli olan açık inovasyonu gündeme getirmiştir.


Kapalı İnovasyon
Kapalı İnovasyon Süreci (Henry Chesbrough, 2003)

Açık İnovasyon
Açık İnovasyon Süreci (Henry Chesbrough, 2003)

Kapalı ve Açık İnovasyonun farkları şöyle özetlenebilir:

Farklar