Kaynaklar

innoCentrum

İnovasyon Stratejileri


İnovasyon stratejileri, işletmelerde üst yönetimin orta ve uzun vadede belirlediği stratejik hedefler çerçevesinde ortaya konan planlamalardır. Stratejik hedefler, pazar tahminleri ve mevcut teknolojik gelişmeler, toplumsal sosyo-ekonomik durum analizleri ve rakip analizlerinin fırsatlar ve riskler çerçevesinde ortaya konması ile oluşur. Bu kapsamda belirlenecek olan inovasyon stratejilerinde ar-ge, rekabet, bilgi ve yatırım bazlı stratejiler belirlenebilmektedir. Organizasyonlar bu kapsamda inovasyon stratejilerini, eylem planları hazırlayarak, vizyon ve misyonlarını ortaya koyarak tanımlayabilmektedir.

İnovasyon stratejilerini oluştururken öncelikle yapılacak, iş ile ilgili iyi bir pazar analizi ve pazar tahminidir. Sonra bu iş süreci boyunca belirlenecek tüm paydaşların aktif katılımı ile oluşacak paydaş gereksinimleri ile ortaya uzun vadeli hedefler, planlamalar ve şirket vizyonu ortaya konabilmektedir.

İşletmelerin güçlü rekabet ortamında mevcut pazar paylarını korumak hatta artırmak amacıyla sürekli olarak teknolojik yeteneklerini artırmaları gerekmektedir. Bu kapsamda, pazara giriş stratejileri temelde 4 ana başlıkta toplamak mümkündür. Bunlar:

  1. Liderlik Stratejisi
  2. Lideri Takip Stratejisi
  3. Pazara Geç Giriş veya Maliyet Minimizasyon Stratejisi
  4. Pazar Bölümleme Stratejisi.

İnovasyon stratejilerini pazarlama stratejileri de göz önünde bulundurarak şu 4 ana başlıkta sınıflandırılabilmektedir:

Farklar